Haiti - Port Au Prince - Man on Donkey

cimg8544.jpg